Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en komt eens per maand bij elkaar. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

            Voorzitter: Tjip Douwstra                                 

            Vice voorzitter: Be Zwiers                            

            Secretaris: Piet Mulder                          

            Technische leiding / penningmeester: Roelof Spoelman               

Wij zijn op zoek naar een secretaris. Indien u bekend bent met deze taken en u draagt onze organisatie een warm hart toe, dan zouden we graag contact met u hebben.