Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en komt eens per maand bij elkaar. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

            Voorzitter:                         Tjip Douwstra                                 

            Vice voorzitter:                  Be Zwiers                            

            Secr. / Penningmeester:     Piet Mulder                          

            Technische leiding:            Roelof Spoelman               

Wij zijn op zoek naar een penningmeester . Indien u bekend bent met deze taken en u draagt onze organisatie een warm hart toe, dan zouden we graag contact met u hebben.