Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en komt eens per maand bij elkaar. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Johnny de Vos                                 

Vice voorzitter:
Be Zwiers                            

Secretaris:
Klaas van der Laan                         

Technische leiding / penningmeester:
Roelof Spoelman