Het gemaal Hongerige Wolf ( boezemgemaal bij Ganzedijk) heeft 8 oude gemalen overbodig gemaakt.  Het Museumgemaal is het enige stoomgemaal dat nog bestaat. In de provincie Groningen hebben circa 124 stoomgemalen gestaan.
Ben Hulsegge, een van onze vrijwilligers en man van het eerste uur, heeft menig uur doorgebracht in het archief van het waterschap Hunze en Aa’s. Resultaat een tweetal boeken over de stoomgemalen in het voormalig waterschap Reiderland. Wij blijven gegevens, foto’s, tekeningen, reglementen, vergunningen, e.d. verzamelen, maar vooral ook verhalen.

Kent u een verhaal, bent u in bezit van een foto of een tekening, we komen graag eens praten.