Er is voor geïnteresseerden een flyer gemaakt die u een overzicht geeft over de op het terrein staande kunstwerken.