Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

 

naam:                        Stichting tot behoud van de Groninger stoomwerktuigen

                                  ( Museum Stoomgemaal Winschoten)  

BSN/RSIN:                 006017010

Adres:                        Postadres; St Vitusholt 97, 9674 AHWinschoten

                                  Bezoekadres; Oostereinde 4, Winschoten 

Doel:                         In de oprichtingsakte is als doel gegeven;

Het verkrijgen en beheren, in goede (werkende) staat houden of opnieuw in goede (werkende)staat brengen van technische installaties- en/of machines en werktuigen op het gebied van het stoombedrijf en aanverwante techniek, met eventueel bijbehorende onroerende goederen en hun inventaris in de provincie Groningen, voorzover deze installaties, machines en werktuigen een historisch monumentale betekenis hebben.

Het aangaan van overeenkomsten met eigenaars en gebruikers van zodanige goederen.

Het verwerven van fondsen voor deze doelstelling en voorts het verrichten van al hetgeen voor dit doel bevorderlijk is.

Beleidsplan:             Als PDF beschikbaar (klik hier)

Bestuur:                    Tjip Douwstra           voorzitter

                                 Bé Zwiers                   vice-voorzittter

                                 Piet Mulder               secretaris

                                 Roelof Spoelman      techinische leiding / penningmeester

Beloningsbeleid:   De bestuursleden genieten geen beloning ten koste van de stichting. Wel kunnen onkosten worden gedeclareerd.

Door vrijwilligers ten behoeve van de stichting gemaakte kosten kunnen eveneens worden gedeclareerd ook zij genieten geen beloning, anders dan een goed gevoel.

Activiteiten:  Ontvangen van individuele en groepsbezoekers en informeren over stoomtechniek, waterbeheer en landschap.

Documenten: 

financieel overzicht 2014

financieel overzicht 2015

financieel overzicht 2016 

financieel overzicht 2017

financieel overzicht 2018

financieel overzicht 2020

standaardformulier pubilicatieplicht