Molen en gemalen dagen – 13 & 14mei 2023.

Wereldwijd zullen molens en gemalen open zijn.

Zo ook het Museum Stoomgemaal Winschoten in samenwerking met de zendamateurs.

Hieronder het persbericht van de zendamateurs.

Een oud stukje techniek met een best unieke stoommachine.

Die dankzij heel veel vrijwilligers werk bewaard is gebleven .

Momenteel staat het gemaal in de steigers, zo dat men ook in de toekomst kan zien, en leren hoe men in noord Oost Groningen de voeten droog hield.

Er zijn rondleidingen mogelijk zo dat u kunt zien en horen wat er in de afgelopen jaren al is gebeurd. De ketel onderging een 40 jarige keuring, waarbij een serie klinknagels is getrokken en opnieuw terug geklonken is. Laat u informeren hoe men deze ketel keurde en wat daar voor nodig was .

Ergens in de vorige eeuw vonden Radio Zendamateurs en Molenaars elkaar tijdens deze internationale dagen . En ontstond “ Mills On The Air”

Vanuit molens en gemalen probeert men met elkaar, en met de rest van de wereld verbindingen te maken . En dat kan tegenwoordig heel eenvoudig! Maar dan moet de moderne techniek ons niet in de steek laten .

Zendamateurs gingen wel met de tijd mee .. maar contacten leggen doen ze toch nog het meest via de ether . Deze dagen zijn wereldwijd zendamateurs op molens en gemalen aanwezig om te laten zien wat ze doen .. Maar ook hoe belangrijk ze nog steeds zijn . Want nog heel vaak worden ze ingezet omdat de moderne techniek het liet afweten . De laatste jaren is er van uit het bedrijfsleven interesse naar Zendamateurs . Elke zendamateur heeft ( staats) examen voor radio techniek moeten afleggen .
Nog moeten wij elk jaar uit leggen at we geen Ether piraten zijn.

Muziek , Geloof, Politiek , Geaardheid en afkomst … niet belangrijk , maar ook ONGEWENST in onze wereld .

De vrijwilligers van het stoomgemaal zijn aanwezig van 10.00 -16.00 uur om rondleidingen te geven.
Elk half uur vindt er een rondleiding plaats.
De eerste om 10.30 en de laatste om 15.30.

U bent van harte welkom om langs te komen. De koffie staat klaar!

Wie zien u graag op 13 & 14 mei in het Museum Stoomgemaal te Winschoten.
De toegang is gratis.
Adres: Oostereinde 4, 9672TC Winschoten. (parkeren aan de achterkant via de Winschoterzijl)

Info: PC1TK@VERON.nl

Website: www.stoomgemaalwinschoten.nl

We zijn niet alleen met grote dingen bezig, ook onze miniatuur stoommachines krijgen een mooie plek in het museum.
Het is nog lang niet af, maar het wordt steeds mooier.

.

Corona is de afgelopen periode oorzaak geweest van gesloten zijn van het Museum Stoomgemaal.

We hebben met in acht neming van de nodige maatregelen de gelegenheid te baat genomen om groot onderhoud te plegen.

Met name de keuring van de ketel is daarbij belangrijk.

Hiervoor is het noodzakelijk de ketel vrijwel helemaal te strippen.

Op de momenten dat de vrijwilligers aanwezig zijn (woensdag en eerste zaterdag van de maand) zijn zij graag bereid u het proces uit de doeken te doen.

Van de honderden stoomgemalen die ooit Nederland drooghielden, zijn er negen bewaard gebleven.

Het Museum Stoomgemaal Winschoten neemt hieronder als vijzelstoomgemaal een unieke plaats in. Het is van de circa 120 stoomgemalen in de provincie Groningen de enige die bewaard is gebleven.

Het stoomgemaal werd in 1971 buiten werking gesteld omdat het gemaal Hongerige Wolf haar functie overnam. Sinds 1978 is het gebouw en zijn Machine een rijksmonument en tussen 1983 en 1988 werd het complex gerestaureerd.  De in 1983 opgerichte Stichting tot het behoud van de Groninger Stoomwerktuigen heeft het gemaal in beheer en er een museum van gemaakt.

Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt nauwgezet dat dit unieke industriële erfgoed in goede staat blijft.