As. zaterdag 4 november is het museum van 11.00 uur t/m 15.00 uur onder stoom. De stoommachine is dan werkend te zien en kan men genieten van de techniek van vroeger.

Ons museum doet ook mee met microscopiedag van de Rijksuniversiteit Groningen. Meer informatie over deze dag is te vinden op www.70microscopen.nl

We zijn niet alleen met grote dingen bezig, ook onze miniatuur stoommachines krijgen een mooie plek in het museum.
Het is nog lang niet af, maar het wordt steeds mooier.

.

Corona is de afgelopen periode oorzaak geweest van gesloten zijn van het Museum Stoomgemaal.

We hebben met in acht neming van de nodige maatregelen de gelegenheid te baat genomen om groot onderhoud te plegen.

Met name de keuring van de ketel is daarbij belangrijk.

Hiervoor is het noodzakelijk de ketel vrijwel helemaal te strippen.

Op de momenten dat de vrijwilligers aanwezig zijn (woensdag en eerste zaterdag van de maand) zijn zij graag bereid u het proces uit de doeken te doen.

Van de honderden stoomgemalen die ooit Nederland drooghielden, zijn er negen bewaard gebleven.

Het Museum Stoomgemaal Winschoten neemt hieronder als vijzelstoomgemaal een unieke plaats in. Het is van de circa 120 stoomgemalen in de provincie Groningen de enige die bewaard is gebleven.

Het stoomgemaal werd in 1971 buiten werking gesteld omdat het gemaal Hongerige Wolf haar functie overnam. Sinds 1978 is het gebouw en zijn Machine een rijksmonument en tussen 1983 en 1988 werd het complex gerestaureerd.  De in 1983 opgerichte Stichting tot het behoud van de Groninger Stoomwerktuigen heeft het gemaal in beheer en er een museum van gemaakt.

Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt nauwgezet dat dit unieke industriële erfgoed in goede staat blijft.